مایمی داینت

مایمی داینت

مایمی داینت (Mymi Doinet) (متولد سال 1958) چندین داستان کودکانه در مورد حیوانات نوشته و Le Grand Prix de Bologne را برای فیلم The Sea and the Fish دریافت کرده است. او در پاریس زندگی می کند.

کتاب های مایمی داینت

دلفین