فانی مارسو

فانی مارسو

فانی مارسو (Fani Marceau) به عنوان معلم، ویرایشگر نسخه، مرورگر کتاب، و ویراستار کار کرده است. پانوراما اولین کتاب او است. او در پاریس، فرانسه زندگی می کند.

کتاب های فانی مارسو

چشم انداز جهان