فواد توحیدی

فواد توحیدی

در بیست و هفتم آذرماه 1350 درکرمان متولدشد. او فرزند شاعر و عارف بزرگ شهرمان، سید محمود توحیدی (ارفع کرمانی) است. از سن 7 سالگی موسیقی را شروع کرد و ازحدود 14 سالگی، شعر می‌گفت. پدرش نیز به موسیقی علاقه‌ی بسیار داشت ولی به علت این‌که روحانی زاده بود کم‌تر فرصت پرداختن به این هنر را یافته بود. در سال 1365گروه ارفع را تشکیل داد و کنسرت‌های زیادی را با این گروه در کشور و خارج کشور برگزار کرده است. فواد توحیدی آثار صوتی و مکتوب زیادی را تولید نموده است.

کتاب های فواد توحیدی