میرطاهر موسوی

میرطاهر موسوی

میرطاهر موسوی نماینده اصلاح طلب مردم کرج در مجلس ششم، جامعه‌شناس و فعال اجتماعی است. او به عنوان فرماندار کرج در پشتیبانی از لشکر سیدالشهدا در جنگ ایران و عراق نقش مهمی داشته‌است. او پس از نمایندگی به فعالیت‌های اجتماعی و خیریه خود که از گذشته به آن اشتغال داشت، پرداخت و به تأمین آسایشگاه کهریزک و مدرسه سازی و ساخت مراکز درمانی ادامه داد.
میرطاهر موسوی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران بود که توسط انجمن جامعه‌شناسی و استادان به دبیری دومین همایش آسیب‌شناسی اجتماعی کشور برگزیده شد.

کتاب های میرطاهر موسوی