علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

علی­رضا صادقی سال 1358 در تهران متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1376 دیپلم گرفت. سال 1378 به دانشگاه تهران راه یافت و پس از اتمام دوره کارشناسی در رشته علوم اجتماعی، تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در همان رشته پی گرفت. او هم اینک دانشجوی رشته جامعه­شناسی مقطع دکترا می­باشد.
مقالات متعددی در حوزه­های دین، فرهنگ و فلسفه به رشته تحریر درآورده که برخی از آنها مربوط به نقد آثار فلسفی است.

کتاب های علیرضا صادقی

بازاریابی اجتماعی


پرورش رفتار پایدار