محمدرضا حدادپورجهرمی

محمدرضا حدادپورجهرمی

محمدرضا حدادپور جهرمی (متولد 1984 در فارس) دانشمند و نویسنده ایرانی است. آثار وی در ایران بسیار پرفروش هستند. آثار وی در دست چاپ است و چندین نسخه در چاپ CD ، صوتی و چاپی بزرگ موجود است.

کتاب های محمدرضا حدادپورجهرمی

کف خیابون


تب مژگان