مجید غمامی

مجید غمامی

مجید غمامی متولد ۱۳۲۷ در تهران، فارغ‌التحصیل دورهٔ کارشناسی ارشد معماری (۱۳۵۴) و کارشناسی ارشد شهرسازی (۱۳۵۸) از دانشگاه تهران است. او طی سی و چند سال گذشته در هر دو زمینهٔ معماری و شهرسازی فعال بوده، اما از سال ۱۳۶۵ به این سو تمرکز او بیشتر در زمینهٔ شهرسازی بوده است.
وی طی بیست سال مدیریت پروژه‌های متعدد شهرسازی، از جمله طرح جامع مشهد و طرح مجموعهٔ شهری تهران را به عهده داشته است. و در چند سال گذشته (تا شهریور ۱۳۸۵) نیز مسئولیت هدایت و هماهنگی مطالعات طرح جامع جدید تهران را داشته است.
او در حاشیهٔ فعالیت حرفه‌ای با رسانه‌های جمعی نیز همکاری داشته است و حاصل کار چندین مصاحبه با مجلات، روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون است. همچنین بیش از سی مقاله در نشریات تخصصی و دو کتاب از کارهایش به چاپ رسیده است.

کتاب های مجید غمامی