مهدی مطهرنیا

مهدی مطهرنیا

مهدی مطهرنیا (زاده۱۳۴۴، کاشان)، استاد دانشگاه و آینده‌پژوه سیاسی است. او استاد دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای قم، تهران مرکز؛ تهران شمال و استاد مدعو در دانشگاه‌های عالی دفاع ملی، و صیاد شیرازی در رشته‌های علوم سیاسی، آینده پژوهی، جامعه‌شناسی، و مدیریت فرهنگی بوده‌است. او از نظریه پردازان توسعه در ایران است که خود را تحول‌خواه می‌نامد.
مهدی مطهرنیا علاوه بر تدریس سابقه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی در سمت ریاست پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز بخش‌های محتوایی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را دارد. او در زمینه علوم اجتماعی و سیاسی، آینده پژوهی، ارتباطات، رسانه‌ها و نیز امنیت و عملیات روانی صاحب کتاب و مقاله است. مفاهیمی چون «پرسمان» و «باریخ‌شناسی» و نظریه‌های «هارتلند بزرگ»، «اتاق شیشه‌ای» و «گوی بلورین» و «فلک بلورین یا آبگینه» (سه‌گانه‌های آبگونه) از اوست.

کتاب های مهدی مطهرنیا

رساله زمان


تغییرات و پارادایم