جانی مارکس

جانی مارکس

جانی مارکس دارای مدرک نویسندگی خلاق با تمرکز در نوشتن برای کودکان است. او در حومه شهر نیویورک بزرگ شد و اکنون با همسر و دخترش در کنتیکت زندگی می کند.

کتاب های جانی مارکس

فرستنده زویی واشینگتن