لیندا موللی هانت

لیندا موللی هانت

لیندا موللی هانت، برای رمان اولش با نام یکی برای خانواده ی مورفی، افتخارات زیادی کسب کرده است. کتابی که در لیست های بیش از بیست جایزه قرار گرفته است. هانت، معلمی بازنشسته است و مراسمی را با عنوان انجمن نویسندگان کتاب و تصویرگران کودکان برگزار می کند. او در ایالت کنتیکت، به همراه همسر و دو فرزندش زندگی می کند.

کتاب های لیندا موللی هانت

تقصیر باران نیست


یکی برای خانواده ی مورفی