گزا ورمش

گزا ورمش

گزا ورمس ، (22 ژوئن 1924 - 8 مه 2013) یک استاد دانشگاه انگلیسی، دانشمند کتاب مقدس و یهودیت از نژاد یهودی مجارستانی بود - کسی که در جوانی خود به عنوان کشیش کاتولیک نیز خدمت می کرد - و دانشمند متخصص در زمینه تاریخ دین، به ویژه یهودیت باستان و مسیحیت اولیه. وی بیشتر بخاطر ترجمه کامل خود از طومارهای دریای مرده به انگلیسی شناخته شده است. تحقیقات او بر روی طومارهای دریای مرده و سایر نوشته های عبری باستان به زبان آرامی مانند تارگومیم و زندگی و دین عیسی متمرکز بود. ورمش یکی از مهمترین صداها در تحقیقات معاصر مسیح بود و از وی بعنوان بزرگترین عیسی مسیح در زمان خود یاد شده است. کارهای مکتوب ورمش درباره عیسی اساساً بر یهودی بودن عیسی مسیح متمرکز است، همانطور که در زمینه وسیع تری از داستان روایی تاریخ و الهیات یهود دیده می شود، در حالی که اساس آموزه مسیحی در مورد عیسی را زیر سوال می برد و به چالش می کشد.

کتاب های گزا ورمش