مایکل مان

مایکل مان

مایکل مون نویسنده انگلیسی و مورخ فیلم است. او در سودبری، سافولک زندگی می کند.
زندگینامه وی از استیو مک کوئین بی ادبانه توصیف شده است، و تردید در شرح حال وی از فرانک سیناترا، جان وین، جیمی استوارت، سر لورنس اولیویه، ریچارد برتون و دیوید نیون وجود دارد.

کتاب های مایکل مان

فیلمنامه مخمصه