جان ف تیلر

جان ف تیلر

دکتر جان ف. تیلر متولد 13 دسامبر 1944 مطالب بسیاری در رابطه یا کودکان مبتلا به بیش فعالی و خانواده های آنها نوشته است. وی بنیانگذار و رئیس ADD Plus است ، شرکتی که منابع و کارگاه های آموزشی را برای والدین و معلمان کودکان مبتلا به ADHD ارائه می دهد. جان ، پدر سه فرزند مبتلا به ADHD ، در مونموث ، اورگان زندگی می کند.

کتاب های جان ف تیلر