ارنست اف شوماخر

ارنست اف شوماخر

ارنست فردریش شوماخر (16 آگوست 1911 - 4 سپتامبر 1977) اقتصاددان آلمانی-بریتانیایی است که بیشتر بخاطر پیشنهادات خود در زمینه فن آوری در مقیاس انسانی، غیرمتمرکز و مناسب شناخته می شود. وی از سال 1950 تا 1970 به عنوان مشاور ارشد اقتصادی در شورای ملی زغال سنگ انگلیس خدمت کرد و در سال 1966 گروه توسعه فناوری میانی (که اکنون با عنوان اقدام عملی شناخته می شود) را تأسیس کرد.
در سال 1995، کتاب کوچک زیباست: مطالعه اقتصادی مانند اینکه مردم از اهمیت برخوردار هستند در سال 1973 در فهرست مکمل ادبی تایمز به عنوان یکی از 100 کتاب تأثیرگذار منتشر شده از زمان جنگ جهانی دوم قرار گرفت. وی در سال 1977 به عنوان انتقادی از علم گرایی ماتریالیستی و به عنوان کاوش در ماهیت و سازمان دانش، راهنمایی را برای متحیران منتشر کرد.

کتاب های ارنست اف شوماخر

کوچک زیباست