الکساندر کریستو

الکساندر کریستو

الکساندرا کریستو نویسنده انگلیسی است که شخصیت های او همیشه خنده دارتر و بسیار کشنده تر از او هستند. او نویسندگی خلاق را در دانشگاه خواند و با درجه ممتاز درجه یک فارغ التحصیل شد و مایل بود هرگز اجازه ندهد تخیل خود را ادامه دهد.

کتاب های الکساندر کریستو

کشتن یک پادشاهی


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟