ایان رید پات

ایان رید پات

ایان ویلیام ریدپات (متولد 1 مه 1947، در ایلفورد، اسکس) نویسنده و پخش کننده علوم انگلیسی است که به عنوان مشهور نجوم و شرح حال تاریخ صورت فلکی شناخته می شود. وی به عنوان یک شکاک UFO ، واقعه جنگل رندلشام در دسامبر 1980 را بررسی و توضیح داد.

کتاب های ایان رید پات

اخترشناسی