جنی بریان

جنی بریان

جنی بریان یک روزنامه نگار پزشکی بسیار باتجربه است که تعدادی کتاب اطلاعات عمومی درباره کودکان در زمینه بهداشت نوشته و به طور منظم با روزنامه ها و مجلات همکاری می کند.

کتاب های جنی بریان

زندگی با دیابت