مارک کوکیس

مارک کوکیس

مارک کوکیس (متولد 1973) دانشجوی دکترای تاریخ آمریکا و روابط بین الملل در دانشگاه بوستون است. کوکیس قبل از تحصیل در مقطع دکترا، به مدت یک دهه به عنوان خبرنگار کار کرد، از جمله سه سال به عنوان خبرنگار مجله تایم در عراق.

کتاب های مارک کوکیس