مارتین گرای

مارتین گرای

مارتین گری (27 آوریل 1922 - 24 آوریل 2016) بازمانده هولوکاست بود که به غرب مهاجرت کرد، و در مورد تجربیات خود در طول جنگ جهانی دوم کتابهایی را به زبان فرانسه منتشر کرد که در آن خانواده اش در لهستان از بین رفتند.

کتاب های مارتین گرای

نیروی درون