احسان طایفه

احسان طایفه

دکتر احسان طایفه متولد بهمن ماه ۱۳۶۰ در تهران است. تحصیلاتش را در رشته معماری در مقطع دکتری با کسب درجه عالی به اتمام رساند. پس از آن به تدریس در دانشکده معماری هنرهای زیبا دانشگاه تهران پرداخت. او سپس دفتر معماری” طرح و اجرای احسان طایفه و همکاران ” را در شهر تهران تاسیس کرد.
ایشان هم زمان با تدریس در دانشگاه تهران مشغول به کار حرفه ای در حوزه معماری و معماری داخلی شد.

کتاب های احسان طایفه