ارل رایس

ارل رایس

ارل رایس جونیور بیش از پنجاه کتاب برای بزرگسالان جوان نوشته است. آقای رایس به مدت 9 سال با افتخار در سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده خدمت کرد، از جمله تور وظیفه رزمی به عنوان رهبر جوخه مسلسل در طول جنگ کره. وی عضوی از انجمن نویسندگان و تصویرگران كتاب كودكان، لیگ مورخان هواپیمایی جنگ جهانی اول، انستیتوی دریایی ایالات متحده ، انجمن نیروی هوایی و جانبازان معلول آمریكا است.

کتاب های ارل رایس

انقلاب کوبا