سوزان کمپل بارتولتی

سوزان کمپل بارتولتی

سوزان کمبل بارتولتی (متولد 1958) نویسنده آمریکایی ادبیات کودک است که در کارهایش کودکان در اعتصاب حضور دارند! و جوانان هیتلر: در سایه هیتلر بزرگ می شوند.
او در هریسبورگ، پنسیلوانیا به دنیا آمد، اما سرانجام خانواده در یک شهر کوچک در شمال شرقی پنسیلوانیا به سرانجام رسیدند. وی در سال 1982 از دانشگاه اسكرانتون فارغ التحصیل شد.

کتاب های سوزان کمپل بارتولتی