فرهاد خالصی مقدم

فرهاد خالصی مقدم

فرهاد خالصی مقدم متولد سال 1350، که نماینده اصلی و رسمی‌ «مرکز بین‌المللی یومیهو ژاپن» و مدیر یومیهو سنتر ایران است، 

کتاب های فرهاد خالصی مقدم

فراز اندیشه


هستی شناسی مطلق گرا