مارتین میلار

مارتین میلار

مارتین میلار نویسنده اسکاتلندی اهل گلاسگو است که اکنون ساکن لندن است. او همچنین مجموعه رمان های تخیلی Thraxas را با نام مستعار مارتین اسکات نوشته. رمان هایی که او با عنوان مارتین میلار می نویسد ، در مورد فرسایش شهری و خرده فرهنگ های انگلیس است.

کتاب های مارتین میلار

اما و جین آستین