سونیا هملین

سونیا هملین

سونیا هملین یک متخصص ارتباطات تحسین شده ملی، دو بار برنده جایزه امی و نویسنده پنج کتاب در زمینه تجارت و ارتباطات دادگاهی است. آخرین کتاب های وی "اکنون چه چیزی باعث می شود هیئت داوران گوش دهند" و "چگونه صحبت کنیم تا مردم گوش دهند" که در 9 کشور منتشر شده است.

کتاب های سونیا هملین

کو گوش شنوا