جودی بالچین

جودی بالچین

جودی بالچین هنرمند و نویسنده بیش از 20 کتاب کار دستی ، از جمله نقاشی تزئینی و کارت های تبریک می باشد.

کتاب های جودی بالچین

نقاشی تزئینی


مجموعه هنرهای تزئینی 2


کار با خمیرکاغذ


کلاژ