جین بول

جین بول

جین بول (متولد سال 1957) یکی از مؤلفان مجموعه مشهور شاهد عینی DK ، و کتابهای هنری بسیاری برای کودکان است ، از جمله کتاب فعالیت های کریسمس ، کتاب فعالیت در باغ ، کتاب فعالیت آشپزی و ... .

کتاب های جین بول

کلاس هنر در روز آفتابی


کلاس هنر در روز بارانی