ویلیام جی ماتا

ویلیام جی ماتا

دکتر ماتا توسط مجله Psychology Today به عنوان یکی از بهترین درمانگران آمریکا شناخته شده است. او به عنوان استاد دانشگاه خدمت کرد. و با سازمانها و مناطق مختلف مدارس مشورت می کند.
اولین کتاب دکتر ماتا، خرابکاری رابطه: عوامل ناخودآگاه تخریب زوج ها ، ازدواج ها و خانواده در سراسر جهان توزیع شده است. مطالعه در دانشگاههای متعدد، بالای 20 انتخاب در آمازون برای روابط، توصیه می شود. و در لیست "خواندن های خوب" ناتالی هوارد است. همچنین توسط مشهور مشهور بین المللی رسانه / رادیو / تلویزیون مشهور بین المللی دکتر جودی کورینسکی تأیید شده است.

کتاب های ویلیام جی ماتا

ویران سازی رابطه