سوزان جی الیوت

سوزان جی الیوت

سوزان جی الیوت (زاده 19 نوامبر 1956) نویسنده آمریکایی، مفسران رسانه ای و وکالت اهل شهر نیویورک است. او این کتاب را نوشت، "از گذشته خود به شکست": چگونه می توان یک ضرر ویرانگر را به بهترین کاری که تا به حال برای شما پیش آمد ، تبدیل کنیم. 

کتاب های سوزان جی الیوت

پس از جدایی