فیلیس کلیک

فیلیس کلیک

فیلیس کلیک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در زمینه روانشناسی و رشد کودک به دست آورد. در طول زندگی طولانی، او در محیط های مختلف با کودکان و بزرگسالان کار می کرد. وی در پیش دبستانی ها تدریس می کرده، در اردوگاه های تابستانی کار می کرده و در برنامه ای برای کودکان اوتیسم تدوین و تدریس کرده است. وی همچنین با بزرگسالان کار کرده است، به دانشجویان کالج تدریس می کرده، برنامه های کمک هزینه ای را اداره می کرده و برای معلمان آینده برای یک کالج خصوصی برنامه درسی طراحی کرده است. وی که اکنون بازنشسته شده است، یک مشاور بوده که به دیگران در شروع یا مدیریت برنامه ها کمک کرده و به طور گسترده منتشر شده است. انتشارات وی شامل یک کتاب درسی دیگر، مقالات در مجلات حرفه ای، و مطالب جانبی برای متن دیگر نویسندگان است. او به انجمن ملی آموزش کودکان خردسال، کنسرسیوم سن مدرسه ای کالیفرنیا و انجمن بین المللی آموزش دوران کودکی تعلق دارد.

کتاب های فیلیس کلیک