سمیه کاظمیان

سمیه کاظمیان

من دکتر سمیه کاظمیان هستم، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی. قابل ذکر می باشد که تحصیلات خود را در رشته ی مشاوره و در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا (دانشگاه علامه طباطبائی) تکمیل کرده ام. از جمله فعالیت هایم در عرصه ی امور پژوهشی اشاره ی مختصری می کنم به تألیف و ترجمه ی چند جلد کتاب با عناوین “توانبخشی و مشاوره خانواده” (تألیف، ۱۳۹۵) و “داستان گویی، راهکارهای نوین در درمان اختلال وسواس فکری_عملی” (ترجمه، ۱۳۹۴)، چاپ مقاله در ژورنال های داخلی و خارجی نظیر “پیش بینی تحمل پریشانی براساس مولفه های ارتباطی خانواده مبدا در زنان مطلقه و غیر مطلقه” چاپ شده در مجله زن و جامعه (۱۳۹۵) و همچنین سخنرانی و ارائه ی مقاله در همایش های ملی و بین المللی از قبیل “ضرورت توجه به فرهنگ بومی در نقد و به کارگیری دیدگاه های مشاوره” ارائه شده در همایش انجمن مشاوره ایران و…

کتاب های سمیه کاظمیان

توانبخشی و مشاوره خانواده


توانبخشی اسکیزوفرنی


داستان گویی، راهکاری نوین


فرهنگ نامه تخصصی مشاوره