الیویه اوده

الیویه اوده

اولیویه اوده (Olivier Houdé) (متولد 28 ژوئن 1963، بروکسل، بلژیک استاد روانشناسی در دانشگاه پاریس) و مدیر افتخاری آزمایشگاه روانشناسی رشد و آموزش کودک (LaPsyDÉ) در سوربن است.

کتاب های الیویه اوده

استدلال