لوئی وندن برگ

لوئی وندن برگ

لوئی وندن برگ متولد ۲۴ دسامبر ۱۹۲۳ در Oostnieuwkerke و درگذشته ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳، باستان‌شناس، تاریخ‌دان هنر و ایران‌شناس بلژیکی بود. او پس از تحصیل باستان شناسی و تاریخ هنر خاور نزدیک در دانشگاه گنت، زبان های شرقی را در دانشگاه های بروکسل، آمستردام و لیدن آموخت. او در سال 1950 دکترای خود را گذراند و پایان نامه خود را به سفالگری نقاشی شده ماقبل تاریخ اختصاص داد و به عنوان دستیار در دانشگاه گنت منصوب شد. سپس تدریس باستان شناسی ایران را در آنجا سازمان داد و با انتشار باستان شناسی ایران باستان در سال 1959 این رشته علمی را ساختار داد. متعاقباً مجله تخصصی ایرانیکا آنتیکوا را با رومن گیرشمن تأسیس کرد و در سال 1965 صاحب کرسی آموزشی در گنت شد. جایی که او سمینار باستان شناسی خاور نزدیک باستان را اداره می کند.

کتاب های لوئی وندن برگ