سوفی آ دبون

سوفی آ دبون

سوفی آ دبون ، استاد ماقبل تاریخ در دانشگاه ژان مولن لیون 3 و محقق در CNRS در فرانسه است. نویسنده هشت کتاب، اخیراً L'Homme et l'Outil: L'Invention technology durant la Préhistoire، او همچنین کارگردان یک سری کتاب با عنوان 'Le passé recomposé' در CNRS Editions است.

کتاب های سوفی آ دبون