استفانی لاکشین

استفانی لاکشین

دکتر استفانی لاکشین بیش از 25 سال تجربه در اختلالات طیف اوتیسم دارد. او یک روانشناس بالینی دارای مجوز، مدیر خدمات بالینی در انستیتوی رشد کودک و یک تحلیلگر خبره رفتار است. دکتر لاکشین یک روانشناس مغز و اعصاب در یک بیمارستان منطقه ای است، به طور فعال در کارهای خصوصی و همچنین در آموزش دانشجویان و متخصصان در زمینه ارائه خدمات خانواده مشارکت دارد. او نویسنده فصل های کتاب و نشریات پژوهشی در زمینه اختلالات طیف اوتیسم است و از نویسندگان مشترک I.G.S است. برنامه درسی، راهنمای انتخاب هدف در عمل آموزشی و بالینی.

کتاب های استفانی لاکشین