رابرت وایس

رابرت وایس

رابرت ویس یک روانشناس بالینی مجاز و استاد روانشناسی در دانشگاه دنیسون، یک کالج هنرهای لیبرال در نزدیکی کلمبوس، اوهایو است. وی از دانشگاه شیکاگو AB در رشته روانشناسی و از دانشگاه شمال ایلینوی دکترای روانشناسی بالینی کودک کسب کرد.

کتاب های رابرت وایس