کارل ای پیکارد

کارل ای پیکارد

کارل پیکارد، (متولد: 1939) روانشناس در امور مشاوره خصوصی و سخنرانی های عمومی در آستین، تگزاس است. وی لیسانس خود را به انگلیسی از دانشگاه هاروارد، مدرک مشاوره خود را از دانشگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه هاروارد و دکترای خود را در رشته روانشناسی مشاوره از دانشگاه تگزاس دریافت کرد.

کتاب های کارل ای پیکارد