خلبر چاپمن آتول

خلبر چاپمن آتول

دکتر چاپ آتول در رشته کارشناسی تاریخ در دانشگاه لیسانس تحصیل کرد. کارشناسی ارشد خود را در بهداشت عمومی در دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه تگزاس به پایان رساند. و در کالج پزشکی بیلور، همه در هوستون، تگزاس پزشکی تحصیل کرد. وی در سال 1997 به شهر نیویورک نقل مکان کرد تا در روانپزشکی در مرکز پزشکی NYU / بیمارستان بلویو آموزش ببیند، جایی که هنوز در گروه روانپزشکی تدریس می کند و به عنوان مدیر مشترک بهداشت روان دانشجویان پزشکی در دانشکده پزشکی NYU کار می کند. علاوه بر این ، دکتر آتول آموزش روانکاوی بزرگسالان خود را در انستیتوی روانکاوی NYU در مرکز پزشکی NYU به پایان رسانده است، جایی که وی همچنین به عنوان یک نامزد ارشد در برنامه روانکاوی کودک ادامه تحصیل می دهد. وی عنوان استادیار بالینی روانپزشکی را در اختیار دارد و در درجه اول علاقه خود را به روانپزشکی و روانکاوی در عمل خصوصی خود در شهر نیویورک، جایی که وی نیز زندگی می کند، دنبال می کند.

کتاب های خلبر چاپمن آتول