نوشین شعبانی

نوشین شعبانی

نوشین شعبانی متولد سال 1343 در بجنورد ، کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه آزاد تهران مرکزی است و از سال 1379 در دانشگاههای بجنورد تدریس می کند. او از سال 1375 برای کودکان می نویسد و عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان است و تاکنون همواره برای کودکان نوشته است. خانم نوشین شعبانی در نویسندگی کتاب کودک پشتکار فراوانی داشته است و تاکنون موفقیت هایی نیز کسب کرده اند. از جمله، سال 1393 جزو نامزدهای کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده و همین طور در لیست لاک پشت پرنده که بهترین کتب کودکان را انتخاب می کند جزو کتابهایی است که چهار لاک پشت گرفته است.

کتاب های نوشین شعبانی

می سی نو کوچولو