ملیسا د لا کروز

ملیسا د لا کروز

ملیسا د لا کروز (متولد 1971) نویسنده پرفروش آمریکایی-فیلیپینی نیویورک تایمز است که به دلیل کار در داستان های نوجوانان شناخته می شود. او چندین سری از رمان های نوجوانان را نوشته، از جمله مجموعه های Au Pair و مجموعه های Blue Bloods ، و یک داستان داستانی معاصر به دنبال خانواده Beauchamp ، و همچنین تعدادی رمان مستقل.

کتاب های ملیسا د لا کروز

عشق و جنگ