لطفعلی پورکاظمی

لطفعلی پورکاظمی

لطفعلی پورکاظمی متولد سال 1341، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک، رئیس گروه مشاوران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، رئیس گروه مشاوران پزشکی تیم‌های ملی ایران، دادستان و دادیار انتظامی نظام پزشکی، مسئول کمیته پزشکی اتحادیه حقوق ورزش آسیا، مسئول کمیته دوپینگ استان مازندران، مسئول کمیته پزشکی کوهنوردی استان مازندران، رئیس هیئت پزشکی ورزشی شهرستان رامسر، ریاست سازمان نظام پزشکی شهرستان رامسر بوده است.

کتاب های لطفعلی پورکاظمی

ایدز در ایران و جهان