آلن فروزتی

آلن فروزتی

آلن فروزتی (Alan E. Fruzzetti)، کارگردان، آموزش در خدمات خانواده برای 3East Continuum است. او رفتار درمانی دیالکتیکی را برای جمعیت‌های محروم تطبیق داده و اجرا کرده است و بسیاری از برنامه‌های DBT موفق را برای افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و سایر مشکلات تنظیم هیجانی ایجاد کرده است.

کتاب های آلن فروزتی

زوج پرتعارض