فرانسوا دوک دو لاروشفوکو

فرانسوا دوک دو لاروشفوکو

فرانسوا دو لا روشفوکو (به فرانسوی: François de La Rochefoucauld)، نویسنده فرانسوی در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۶۱۳ میلادی در پاریس زاده شد. وی مخالف کاردینال ریشلیو و مازارین بود و از شورش فروند پشتیبانی می‌کرد. لاروشفوکو در سال ۱۶۵۶ میلادی اجازه یافت تا به پاریس بازگردد. خاطرات وی که در سال ۱۶۶۲ نگاشته شد از مهمترین شواهد تاریخی است.

کتاب های فرانسوا دوک دو لاروشفوکو

حکمت ها


بیشتر بخوانید

ایجاز در فلسفه با «فرانسوا دو لاروشفوکو»

تقریبا تمام «آفوریسم های» این اندیشمند، نگرش عادی و اغلب مثبت اندیشانه ی ما نسبت به خودمان را به چالش می کشد.