مارکوس اورلیوس

مارکوس اورلیوس

مارکوس اورلیوس، زاده ی 26 آوریل 121 و درگذشته ی 17 مارس 180 میلادی، فیلسوف و امپراتور رومی بود که از سال 161 تا 180 حکومت کرد.اورلیوس در میان امپراتوران رومی با لقب «فیلسوف» شناخته می شود. او پیرو مکتب رواقی گری بود و نوشته های فیلسوفانه ی شخصی اش به عنوان مرجعی ارزشمند از فلسفه ی کهن رواقی گری در نظر گرفته می شود.

کتاب های مارکوس اورلیوس

تأملات


۱۴,۰۰۰ تومان
بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.