مارکوس اورلیوس

مارکوس اورلیوس

مارکوس اورلیوس، زاده ی 26 آوریل 121 و درگذشته ی 17 مارس 180 میلادی، فیلسوف و امپراتور رومی بود که از سال 161 تا 180 حکومت کرد.
اورلیوس در میان امپراتوران رومی با لقب «فیلسوف» شناخته می شود. او پیرو مکتب رواقی گری بود و نوشته های فیلسوفانه ی شخصی اش به عنوان مرجعی ارزشمند از فلسفه ی کهن رواقی گری در نظر گرفته می شود.

کتاب های مارکوس اورلیوس