ویرژیل

ویرژیل

پوبلیوس ورژیلیوس مارو یا ویرژیل، زاده ی ‎15 اکتبر 70 پیش از میلاد و درگذشته ی 21 سپتامبر 19 پیش از میلاد، شاعر کلاسیک روم و نویسنده ی ترانه های روستایی، سرودهای شبانی و انه اید است.
ویرژیل در گلسیزالپین در شمال ایتالیای کنونی زاده شد. برخی پژوهشگران تبار او را سلتی می دانند. او نخستین آموزش ها را در پنج سالگی دید. هنگامی که بزرگتر شد، ویرژیل را به رم فرستادند و او در آنجا پزشکی و ستاره شناسی را آموخت.
در سال 42 پیش از میلاد و با رخدادهای پس از ترور ژولیوس سزار، سربازانی که از حالت آماده باش به در آمده بودند، کشتزار پدری ویرژیل را در نزدیکی مانتوا از خانواده ی ویرژیل گرفتند. او در این زمان سرودهای شبانی را سرود.
با پایان سرودهای شبانی، ویرژیل سال های 37 تا 29 پیش از میلاد را به سرایش ترانه های روستایی پرداخت.
ویرژیل ده سال پایانی زندگیش را به نگارش انه اید پرداخت و با آگوستوس به یونان رفت. او در میان راه دچار تب شد و در بندر بروندیسیوم درگذشت. با مرگ ویرژیل، نگارش انه اید ناتمام ماند. او سپرده بود که نوشته اش را بسوزانند ولی آگوستوس فرمان داد که به خواست ویرژیل اعتنا نشود.
آرامگاه ویرژیل در 2 مایلی شهر ناپل در ایتالیا جای گرفته است.

کتاب های ویرژیل

انه اید


۶۷,۹۰۰ تومان