اوید

اوید

اوید، زاده ی 20 مارس سال 43 پیش از میلاد و درگذشته ی سال 17 یا 18 میلادی، شاعر رومی بود که شعرهای عاشقانه و اسطوره ای می سرود. او را، به همراه هوراس و ویرژیل، سه رکن اصلی شعر لاتین در نظر می گیرند.
اوید در سولمو، در شرق رم، زاده شد. پدرش او را برای تحصیل حقوق به رم فرستاد اما خبر یافت که پسرش شاعر شده است. پدر، اوید را سخت نکوهش کرد و از فرجام شومی که هومر داشت ترسانید، ولی پسر شیفته ی ادبیات بود و تن به کار قضائی نداد و اندرز پدر را نشنید.
نخستین کتاب اوید، آمورس بود که در سال 16 پیش از میلاد کامل شد و مجموعه ای از شعرهای عاشقانه است. در سال 8 میلادی، آگوستوس به دلایل سیاسی او را به تومیس در کرانه ی دریای سیاه تبعید کرد. اوید در تبعید، دو کتاب دیگر نوشت و پس از حدود 10 سال زندگی در تومیس، در همان جا درگذشت.

کتاب های اوید

بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.