جووانی بوکاچیو

جووانی بوکاچیو

جووانی بوکاچیو، زاده ی 16 ژوئن 1313 و درگذشته ی 21 دسامبر 1375، یکی از چهره های برجسته ی تاریخ ادبیات ایتالیا است. او را در کنار دانته یکی از اصلاح گران زبان ایتالیایی می دانند. بوکاچیو همچنین از مقامات دولتی فلورانس بود و فضای بسیاری از داستان هایش در این شهر می گذرد.بوکاچیو، بنا به گفته ی خودش، قصه نویسی را از هفت سالگی آغاز کرد و در طول عمر خود شیفته ی مسافرت و تفحص در آداب و رسوم و روحیات مردم بود.او در جوانی به نجوم علاقه مند شد و مدتی به زبان یونانی این علم را آموخت تا این که به نویسندگی روی آورد. بوکاچیو همچنین مدتی در عرصه ی سیاست هم مشغول شد. با این حال او پس از نگارش کتاب دکامرون به شهرت رسید و این اثر بود که پایه های افتخار و محبوبیت را برای بوکاچیو به وجود آورد. او، فردی است که کلمه ی «الهی» را به کتاب «کمدی» اثر دانته آلیگیری اضافه کرد و نام «کمدی الهی» را به دنیای ادبیات آورد.جووانی بوکاچیو سرانجام در 62 سالگی چشم از جهان فرو بست.

کتاب های جووانی بوکاچیو

عشق و نان


دکامرون


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.