رضا طهماسبی

رضا طهماسبی

رضا طهماسبی متولد سال 1361، دارای دکترای رفتار سازمانی از دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های رضا طهماسبی