هلن بشترکمن

هلن بشترکمن

هلن بشترکمن، دانشیار دانشگاه اوكلند است و در آنجا دوره های مربوط به تجزیه و تحلیل گفتمان برای معلمان زبان و تدریس زبان انگلیسی برای اهداف خاص را در برنامه MTESOL برگزار می كند. علایق اصلی تحقیق او در زمینه های تحلیل گفتمان و ESP و EAP است. او دو کتاب در زمینه انگلیسی برای اهداف خاص، ایده ها و گزینه ها به زبان انگلیسی برای اهداف خاص (Routledge ، 2006) و توسعه دوره ها به زبان انگلیسی برای اهداف خاص (Palgrave Macmillan ، 2010) نوشت، و وی ویرایش انگلیسی برای اهداف دانشگاهی در Critical Concepts in Linguistics series (Routledge، 2015.) وی مقالاتی را در طیف وسیعی از مجلات بین المللی، از جمله یادگیری زبان، آگاهی از زبان، آموزش زبان، زبانشناسی کاربردی، فصلنامه TESOL، مجله زبان مدرن، انگلیسی برای اهداف خاص و مجله انگلیسی برای اهداف دانشگاهی منتشر کرده است. وی عضو هیئت تحریریه بررسی مجله انگلیسی برای اهداف دانشگاهی است. پروژه های تحقیقاتی حاضر شامل مطالعه نیازهای آموزش معلم EAP / ESP (همکاری با یک محقق در اسپانیا) و مطالعه ویژگی های گفتمان در مقاله های دانشجویی است. سایر علایق پژوهشی و موضوعات انتشار شامل عمل گرایی ، آگاهی زبان آموزان از زبان و تفاوت های انضباطی در نوشتن است.

کتاب های هلن بشترکمن