شهرام گیل آبادی

شهرام گیل آبادی

شهرام گیل آبادی متولد سال 1351، دارای دکتری پژوهش هنر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 1386، فوق لیسانس کارگردانی 1380 دانشگاه هنر، و  لیسانس نمایش گرایش کارگردانی 1377 دانشگاه هنر می باشد. وی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، عضو هیات مدیره روزنامه همشهری، رییس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران و رئیس نظارت فنی شهرسازی منطقه 17 می باشد.

کتاب های شهرام گیل آبادی

کتاب کوچک مصاحبه